The Embassy and Permanent Mission of the Islamic Republic of Afghanistan in Vienna

.

سفارت و نمایندگی دایمی

جمهوری اسلامی افغانستان

ویانا - اتریش

پیام تبریکی به مناسبت فرارسیدن عید قربان!

هموطنان ستوده،

فرارسیدن عید قربان را با تمنیات نیک به همه‌ شما تبریک‌ می‌گوییم.

ما در حالی از تجلیل عید قربان سخن می رانیم که مردم رنج دیدهٔ ما با خشونت، استبداد، حذف، جنگ، فقر و آوارگی دست و پنجه نرم می‌کنند. نزدیک به دو سال است که زنان از فعالیت های اجتماعی و‌اقتصادی شان محروم گردیده و مکاتب و مراجع آموزشی به روی دختران بسته شده‌اند، نهادهای آموزشی به مراکز شست وشوی افکار مبدل شده و نوجوانان نا گزیر شده‌اند که افکار و آرمان های تندروانه و افراطی را در مکاتب فرا گیرند.

به امید روزی که شاهد تغییرات گسترده در کشور عزیزمان باشیم و خوشی های مان را بدون هراس تجلیل کنیم.

عید تان خجسته و خوشی ها تان مستدام باد!

بااحترام

سفارت و نمایندگی دایمی أفغانستان در ویانا- اتریش

Scroll to Top